Kur'an-ı Kerim

Hicr Suresi

Kullanıcı Oyu:  / 1
En KötüEn İyi 
Kur'an-ı Kerim 5.0 out of 5 based on 1 reviews.

15- HİCR SURESI

Mekke'de inmiştir. 99 ayet, 654 kelime,1771 harftir.
Bismillahirrahmanirrahim

1-Elif, Lam, Ra. Bunlar işte sana Kitabın ve gerçekleri açıklayan bir Kur'an'ın ayetleridir.

2-Bir zaman gelecek, küfredenler, müslüman olsaydılar diye arzu çekecekler.

3-Bırak onları, yesinler, içsinler, keyif sürsünler ve emel kendilerim oyalasın; sonra bilecekler!

4-Biz, hiçbir memleketi herhalde bilinen bir yazısı olmaksızın helak etmedik.

5-Hiçbir ümmet, ecelin! ne öne alabilir, ne de erteleyebilir.

6-Bir de Onlar: "Ey kendisine kitap indirilmiş olan, sen mutlaka delisin!

7-Eğer doğru söyleyenlerden isen, getirsene o melekleri bize!" dediler.

8-Biz, o melekleri ancak hak ile indiririz ve o zaman, onlara göz açtırılmaz.

9-Şüphe yok ki, o Kur'an'ı Biz indirdik. Biz; her halde onu muhafaza da edeceğiz!

10-Yüceliğime andolsun ki, senden önce, geçmiş topluluklar içinden de peygamberler gönderdik.

11-Ve onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki, onunla alay ediyor olmasınlar.

12-Biz böylece suçluların kalplerine sokarız onu.

13-Geçmiş milletlerin basma gelenler önlerinde geçmişken yine de ona iman etmezler.

14-15-Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalardı: "Herhalde gözlerimiz döndürüldü; belki de biz büyüye tutulmuş bir topluluğuz." diyeceklerdi.

16-Şanım hakkı için biz, gökte burçlar yaptık ve onu seyredenler için süsledik.

17-Bir de onu lanetlenmiş her şeytandan koruduk.

18-Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir alev takip etmektedir.

19-Yeri de döşeyip yaydık, ona ağır baskılar bıraktık ve onda ölçütü herşeyden bitirdik.

20-Orada size ve sizin rızıklarını vermediğiniz kimselere geçim yollan sağladık.

21-Hazineleri, Bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Fakat Biz onu, ancak belirli bir ölçü ile indiririz.

22-Bir de aşılayıcı rüzgarlar gönderdik de gökten bir su indirip sizi onunla suladık. Onu depolarda tutan da siz değilsiniz.

23-Her halde Biz, kesinlikle hem hayat verir, hem öldürürüz. Hepsine varis de Biziz.

24-Andolsun ki içinizden öne geçmek isteyenleri de geri kalmak isteyenleri de bilmekleyiz.

25-Muhakkak Rabbin onları hep toplayacaktır. Gerçekten O, hikmet sahibidir, herşeyi bilendir.

26-Gerçekten Biz, insanı kuru bir çamurdan, biçimlendirilmiş bir balçıktan yarattık.

27-Cini ise, daha önce zehirleyici şiddetli ateşten yaratmıştık.

28-Ve düşün o vakti ki, Rabbin meleklere: "Ben, kuru bir çamurdan biçimlendirilmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım.

29-Bunun için, Ben onu muntazam bir insan kıvamına getirip içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal onun için secdeye kapanın!"

30-Bunun üzerine bütün melekler hep birden secde ettiler.

31-Ancak iblis, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı.

32-Allah : "Ey iblis, sen neden secde edenlerle beraber olmadın?" dedi.

33-İblis: "Benim, kuru bir çamurdan, biçimlendirilmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde etmem olacak şey değildir!" dedi.

34-Allah : "O halde çık oradan; çünkü sen, artık kovulmuşsundur!

35-Ve bu lanet ceza gününe kadar üzerindedir." dedi.

36-İblis: "Ey Rabbim, öyle ise, bana onların kabirlerinden kaldırılacakları güne kadar mühlet ver!" dedi.

37-38-Allah: "Haydi, sen bilinen zamanın gününe kadar mühlet verilenlerdensin!" dedi.

39-Allah: "Ey Rabbim, beni azdırmana karşılık yemin ederim ki. kesinlikle ben yeryüzünde onlar için tezyinat yapacağım ve hepsini azdıracağım!

40-Ancak içlerinden ihlasa erdirilen kulların haric!" dedi.41-Allah: "Bu, "Garanti ederim." dosdoğru bir cadde." dedi.

42-Gerçekten senin, benim o kullarım üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur; ancak, azgınlardan sana uyanlar bunların dışındadır.

43-Kesinlikle bunların topuna va'dedilen yer, cehennemdir.

44-Onun yedi kapışı vardır. Her kapıya, onlardan bir grup ayrılmıştır.45-Ebette takva sahipleri, cennetlerde ve pınarlar içinde olacaklardır.

46-"Rahatlık ve güvenlik içinde girin onlara!"

47-Sinelerindeki kinleri soymuşuzdur, köşkler üzerinde kardeşler olarak karşı karşıya oturacaklardır.

48-Orada kendilerine hiçbir zahmet dokunmaz; onlar, oradan çıkarılacak da değillerdir.

49-Kullanma haber ver, benim gerçekten çok bağışlayan ve merhamet eden olduğumu;

50-bununla birlikte azabım da acı bir azaptır.

51-Bir de onlara, İbrahim'in mİsafirlerinden sözet!

52-Onlar, onun yanma girdiklerinde "Selam!" dediler. İbrahim: "Biz gerçekten sizden korkuyoruz!" dedi.

53-Onlar: " Korkma, sana ilim sahibi bir oğul müjdeliyoruz." dediler.

54-İbrahim: "Beni mi müjdelediniz, bana ihtiyarlık gelip çatmışken artık beni neye dayanarak müjdeliyorsunuz?" dedi.

55-Onlar: "Biz seni gerçek şeyle müjdeledik; onun için ümidini kesenlerden olma!" dedi.

56-İbrahim: "Rabbimin rahmetinden sapıklığa düşenlerden başka kim ümidini keser?" dedi.

57-"Ey elçiler, bunun ardından göreviniz nedir?" diye sordu.

58-Onlar: "Haberin olsun, biz suçlu bir topluluğa gönderildik.

59-Ancak, Lut ailesi başka; biz onların hepsini kesinlikle kurtaracağız.

60-Yalnız karışı hakkında karar verdik; O, muhakkak kalacaklardandır.

61-Elçiler Lut ailesine geldikleri zaman,

62-Lut: "Siz, gerçekten ürkülecek bir topluluksunuz." dedi.

63-Onlar:"Hayır, biz sana onların şüphe edip durduklarım getirdik.

64-Sana gerçekle geldik, emin ol biz doğru söyleyenleriz.

65-Hemen gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar, sen de arkaları ndan git, içinizden hiçbir kimse arkasına bakmasın ve emrolunduğunuz yere geçin gidin!"

66-Ona kesin olarak şu emri vahyettik: "Sabaha çıkarken şunların arkaları katiyyen kesilecek."

67-Şehir halkı da haber alıp keyifte gelmişlerdi.

68-Lut onlara:"Aman ha, onlar benim konuklarımdır; artık beni rezil etmeyin.

69-Allah'tan korkun, beni utandırmayım" dedi.

70-Onlar: "Biz sana aleme karışmayı yasaklamadık mı?" dediler.

71-Lut: "İşte şunlar kızlarım, eğer yapacaksanız!" dedi,

72-Resulüm, ömrüne yemin ederim ki, gerçekten onlar, sarhoşlukları içinde ne halt ettiklerini bilmiyorlardı.

73-Derken, güneş doğmaya başlarken onları, o sayha, korkunç ses tutuverdi.

74-Derhal şehirlerinin üstünü altına getirdik ve balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık üzerlerine.

75-Elbette bunda düşünce ve anlayışı olanlara deliller vardır.

76-Ve o harabe yol üstünde duruyor.

77-Kesinlikle bunda imanı olanlar için bir ibret vardır.

78-Gerçekten Eyke halkı da zalim kimselerdi.

79-Onlardan da intikam aldık, kişi de apaçık önde bulunuyorlar.

80-Gerçekten Hicr halkı da peygamberleri yalanladılar

81-Biz onlara ayetlerimizi vermiştik, fakat onlardan yüz çeviriyorlardı.

82-Dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı.

83-Bunları da sabahleyin korkunç ses tutuverdi.

84-Kazanmakta oldukları şeylerin kendilerine hiç taydaşı olmadı.

85-Öyle ya, Biz gökleri, yeri ve aralarındakileri, ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık ve şüphesiz o saat mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara iyi davran.

86-Çünkü senin Rabbin, herşeyi yaratan, herşeyi bilendir.

87-Andolsun ki, sana namazlarda tekrarlanan yedi ayeti = Fatiha'yı ve Yüce Kur'an'ı verdik.

88-Sakın, o kafirlerden bir takımlarını zevkyab ettiğimiz şeylere göz atma, onlara karşı üzülme ve müminlere kanadım indir.

89-Ve de ki:"Benim o apaçık uyarıcı ben!"

90-Tıpkı o taksim edenlere indirdiğimiz gibi.

91-O Kur'an'ı kısım kısım ayıranlara.

92-93-Rabbin hakkı için, Biz onların hepsine mutlaka ve muhakkak bütün yaptıklarını soracağız.

94-Şimdi sen ne ile emrolunduysan, kafalarına çatlat ve Allah 'a ortak koşanlara aldırma!

95-Herhalde Biz, o alay edenlerin hakkından gelmek için sana yeteriz.

96-Allah ile birlikte başka bir ilah edinen o herifler bilirler geleceği.

97-Andolsun ki, onların sözlerine gerçekten içinin sıkıldığını biliyoruz.

98-O halde Rabbine hamd ile teşbih et ve secde edenlerden ol!

99-Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et!

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Arama

Ana nesneyi yazın. Örnek:gözlük,bebek,gebe v.b.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENİN

Rüya Tabirleri Rüya Tabirleri ekolay - yaşam НикНок Товары и услуги - каталог сайтов Şendoğan T. Ankara Yenimahalle 3D Teknik Çizim Modelleme Tasarım - Armut.com