Kur'an-ı Kerim

Yasin Suresi

Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 

36- YASİN SURESI

Mekke'de inmiştir. 83 ayet, 727 kelime, 3000 harftir.
Bismillahirrahmanirrahim

1-Yasin.

2-Hikmetli Ku'ran'ın hakkı için!

3-Emin ol ki sen, o elçilikle gönderilen peygamberlerdensin!

4-Bir dosdoğru yol üzerindesin.

5-Güçlü ve çok merhametli Allah'ın peyderpey indirdiği vahyi ile.

6-Babaları uyarılmamış olup gaflet içinde olan bir topluluğu uyarasın (vehameti haber veresin) diye.

7-Andolsun ki, pek çoklarına karşı söz hak olmuştur da artık onlar imana gelmezler.

8-Çünkü Biz, onların boyunlarına kelepçeler geçirmişiz de onlar, çenelerine dayanmıştır da burunları yukarı, gözleri aşağı somurtmaktadırlar.

9-Hem önlerinden bir set, hem arkalarından bir set çekmişiz ve kendilerini sarmışızdır; artık baksalar da görmezler.

10-Onları uyarsan da uyarmasan da farketmez, inanmazlar.

11-Sen ancak Kur'an'a uyan ve Rahman'dan gıyabında saygı besleyen kimseyi sakındırırsın; İşte onu, hem bir bağışlama hem de değerli bir mükafatla müjdele!

12-Gerçekten Biz Biziz, ölüleri diriltiriz; önden gönderdiklerim ve bıraktıktan eserleri kitaba geçiririz. Zaten herşeyi açık bir kütükte "İmam-ı Mübin" de de ihsa (sayıp tesbit) etmişizdir.

13-Ve onlara o şehir halkını örnek ver. Hani oraya o gönderilen elçiler varmıştı.

14-Hani onlara o iki elçiyi göndermiştik de onları yalanladılar; Biz de bir üçüncüsüyle onları güçlendirdik, varıp: "Haberiniz olsun, biz sizlere gönderilmiş elçileriz." dediler.

15-"Siz bizim gibi insandan başka birşey değilsiniz, hem Rahman hiç birşey indirmedi; siz sırf yalan söylüyorsunuz!" dediler.

16-Elçiler: " Rabbimiz biliyor ki, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz.

17-Açık bir tebliğden ötesi ise bizim üstümüze (vazife) değildir!" dediler.

18-Onlar: "Doğrusu, biz sizi uğursuzluk nedeni saydık. Yemin ederiz ki, vazgeçmezseniz sizi hiç tınmadan taşlarız ve kesinlikle size bizden acıklı bir azap dokunur." dediler.

19-Elçiler: "Sizin uğursuzluk kuşunuz beraberinizdedir. Size öğüt verilse de öyle mi? Doğrusu siz israfı adet etmiş bir topluluksunuz." dediler.

20-o sırada şehrin ta ucundan bir adam koşarak geldi ve dedi ki: "Ey hemşerilerim, uyun o gönderilen elçilere!

21-Uyun sizden bir ücret istemeyen o zatlara ki, onlar doğru yola ermişlerdir.

22-Hem neden kulluk etmeyeyim ben o beni yaratana, hep de döndürülüp O'na götürüleceksiniz!

23-Ben hiç O'ndan başka tanrılar mı edinirim? Eğer o Rahman, bana bir keder irade buyurursa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve beni kurtaramazlar.

24-Şüphesiz ben, o takdirde açık bir sapıklık içindeyimdir.

25-Haberiniz olsun ki, ben Rabbinize iman getirdim, gelin dinleyin beni!"

26-Denildi ki: "Haydi. gir cennete!" O: "Ah ne olurdu, kavmim bilseydi

27-Rabbimin beni bağışlamasın) ve beni ikram olunan kullarından kıldığım."

28-Arkasından kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.

29-O sadece bir sayha (gürültü) oldu; hemen sönüverdiler.

30-Yazıklar olsun o kullara ki kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı.

31-Baksalar ya kendilerinden önce nice nesiller helak etmişiz. Onlar, hiç onlara dönüp gelmiyorlar (dünyaya bir daha dönmüyorlar).

32-Ancak hepsi toplanıp, bizim huzurumuza celbedilmişlerdir.

33-Hem ölü toprak onlara bir delildir. Biz ona hayat verdik ve onda taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar.

34-Orada cennetler yaptık; hurma bahçeleri, üzüm bağları (daha neler) neler! İçlerinde pınarlar akıttık.

35-Ürününden ve kendi elleriyle elde ettikleri mamüllerinden yesinler diye; hala şükretmeyecekler mi?

36-Yüce ve münezzehtir o ki, herşeyden çiftler meydana getiriyor; yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmeyecekleri neler, nelerden!

37-Gece de onlara bir delildir. Ondan gündüzü soyarız (çekip alırız), bir de bakarlar ki, karanlığa dalmışlar.

38-Güneş de, (bir delildir ki) kendisine mahsus bir karargah için akıp gidiyor, işte bu, güçlü ve herşeyi bilen (Allah) ın takdiridir.

39-Aya da; ona da bir takım menziller tayin etmişizdir, nihayet dönmüş (dolanmış) eğri bir hurma dalı gibi olmuştur.

40-Ne güneşin Aya (yetişip) çatması kendisine (çarpması) yaraşır, ne de gece gündüzü geçer; herbiri birer felekte (yörüngede) yüzerler.

41-Onlara bir delil de o dolu gemide zürriyetlerini taşımamız;

42-ve kendilerine o gibisinden binecek şeyler yaratmamızdır.

43-Ödersek onları (suda) boğarız da o zaman onlara ne feryatçı vardır ne de onlar kurtarılırlar.

44-Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak başka.

45-Durum böyle iken onlara : "Önünüzdekini ve arkanızdakini gözetip korunun ki rahmete erişeniz." denildiği zaman;

46-kendilerine Rablerinin ayetlerinden her hangi bir ayet de gelse, mutlaka ondan yüz çevire geldiler.

47-Onlara: "Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın" denildiği zaman, o kafirler, iman edenler için şöyle dediler: "Allah'ın, dileseydi yiyecek verebileceği kimseyi biz hiç yedirir miyiz, siz apaçık bir sapıklık içinde değil de nesiniz?"

48-Ve:"Ne zaman bu tehdit , (gerçekleşek eğer) doğru (sözlü) iseniz." diyorlar.

49-(Ondan) sadece bir tek sayhaya bakıyorlar, bir sayha ki, onlar çekişip dururlarken kendilerini yakalayıverir.

50-o zaman bir tavsiyede bile bulunamazlar; ailelerine de dönemezler.

51-Sur üfrülmüştür, bir de ne baksınlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar.

52-"Eyvah başımıza gelenlere! Bizi uyuduğumuz yerden kim kaldırdı? O Rahmin' in va'd buyurduğu işte buymuş. Gönderilen peygamberler doğru söylemişler" derler.

53-Başka değil, sadece bir sayha olmuş, derhal hepsi toplanmış huzurumuza getirilmişlerdir.

54-Artık bugün hiç kimseye zerrece zulmedilmez. Ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.

55-Gerçekten cennetlikler bugün bir eğlence içinde zevk etmektedirler.

56-Kendileri ve eşleri gölgelikler içinde koltuklar üzerinde kurulmuşlardır.

57-Onlara orada bir meyve vardır. Onlara orada ne isterlerse vardır.

58-Merhametli Rabbin kelamı bir " Selam " olacak.

59-Haydin ayrılın bugün ey suçlular!

60-Ey Adem oğulları, Ben size şeytana kulluk etmeyin, o size açık bir düşmandır, diye and vermedim mi?

61-Bana kulluk edin, doğru yol budur, diye.

62-Böyle, iken yüceliğime karşı o içinizden bir çok nesilleri yoldan çıkardı. O zaman sizin akıllarınız yok muydu?

63-İşte bu va'd olunup durduğunuz cehennem.

64-Bugün yaslanın bakalım ona inkar ettiğiniz için.

65-Bugün ağızlarını mühürleriz de neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayaklar şahitlik eder.

66-Hem dileseydik gözlerini üzerinden silme kör ediverirdik de yola dökülürlerdi. Fakat nereden görecek- ler.

67-Yine dilesek kendilerini oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de ne ileri gidebilirlerdi, ne de dönebilirlerdi.

68-Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak yaratılışta onu tersine çeviri(p güçten düşürü)yoruz. Hala akıllanmayacaklar mı?

69-Biz ona şiir öğretmedik, ona yakışmaz da; o sadece bir öğüt ve parlak bir Kur'an'dır.

70-Diri olanı uyandırmak, nankörlere de o azap sözünün gerekmesi için.

71-Şunu da görmediler mi: Biz onlar için ellerimizin yaptıklarından bir takım yumuşak hayvanlar yaratmışız da onlara sahip bulunuyorlar.

72-Onları kendilerine zebun etmişiz de hem onlardan binekleri var, hem de onlardan yiyorlar.

73-Onlarda daha bir çok menfaatleri ve türlü içecekleri de var. Hala şükretmeyecekler mi?

74-Tuttular bir de Allah'tan başka bir takım ilahlar edindiler. Güya yardım olunacaklar.

75-Onların onlara yardıma güçleri yetmez; onlar ise onlar (tanrılar) için celbolunan askerlerdir.

76-O halde onların lakırdıları seni üzmesin. Biz onların içlerini de biliriz dışlarını da.

77-İnsan görmüyor mu ki, Biz onu bir nutfeden yarattık da şimdi o çeneli bir çekişgen kesildi.

78-Yaratılışını unutarak Bize bir de mesel (örnek) fırlattı: "Çürümüşken o kemikleri kim diriltir?" dedi.

79-De ki:"Onları ilk defa yaratan diriltir ve o yaratmanın her türlüsünü bilir."

80-O ki size yeşil ağaçtan bir ateş çıkarmasını sağladı da şimdi siz ondan tutuşturup duruyorsunuz.

81-Gökleri ve yeri yaratan onlar gibisini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Yaratan O, her şeyi bilen O!

82-O'nun emri, birşeyi dileyince ona sadece "Ol!" demektir. O da oluverir.

83-Artık tesbih edilmez mi öyle herşeyin hükümranlığı elinde bulunan yüce Allah! Hep de döndürülüp O'na götürüleceksiniz.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Arama

Ana nesneyi yazın. Örnek:gözlük,bebek,gebe v.b.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENİN

Rüya Tabirleri Rüya Tabirleri ekolay - yaşam НикНок Товары и услуги - каталог сайтов Şendoğan T. Ankara Yenimahalle 3D Teknik Çizim Modelleme Tasarım - Armut.com