Kur'an-ı Kerim

Duhan Suresi

Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 

44- DUHAN SURESI

Mekke'de inmiştir. 59 ayet, 340 kelime,1440 harftir. Bismilahirrahmanirrahim

1-Ha,Mim,

2-Apaçık Kitab hakkı için,

3-Biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik; çünkü Biz uyarıcı gönderiyorduk.

4-Bir gece ki, her hikmetli iş onda ayırt edilir.

5-Tarafımızdan (gelen) emir; çünkü Biz peygamber gönderiyorduk,

6-Rabbinden bir rahmet olarak; gerçekten O öyle işiten, Öyle bilendir.

7-O, göklerin, yerin ve bütün aralarındakilerin Rabbidir, kesin inanıyorsanız.

8-O'ndan başka tanrı yoktur. Hem diriltir, hem de öldürür; hem sizin Rabbiniz, hem de önceki atalarınızın Rabbidir.

9-Fakat onlar şüphe içinde oynuyorlar.

10-O halde o göğün açık bir duman ile geleceği günü gözetle

11-ki insanları saracaktır; bu acı bir azaptır.

12-"Ey Rabbimiz, bizden bu azabı aç; çünkü biz inanıyoruz." diyecekler.

13-Onlara düşünmek, ibret almak nerede? Kendilerine apaçık anlatan bir peygamber geldi de,

14-sonra ondan döndüler. "Bu öğretilmiş bir delidir." dediler.

15-Biz o azabı biraz açacağız, fakat siz yine (eski halinize) döneceksiniz.

16-Ama (kendilerini) o büyük şiddetle sıkıvereceğimiz gün, muhakkak Biz intikam alacağız.

17-Andolsun ki, onlardan önce Firavun'un kavmini fitneye düşürdük; onlara da şöyle söyleyen değerli bir peygamber gelmişti:

18-"Allah'ın kullarını bana teslim edin; çünkü ben size (gönderilen) güvenilir bir peygamberim."

19-ve Allah'a karşı baş kaldırmayın; çünkü ben size açık bir delil ile geliyorum.

20-ve haberiniz olsun ki ben, sizin beni taşlamanızdan Rabbim ve Rabbinize sığınmışımdır.

21-Eğer bana iman etmezseniz, bari ben(im çevrem)den çekilin!

22-Sonra: "Bak bunlar suçlu bir kavimdir!" diyerek Rabbine dua etti.

23-(Rabbi): "Hemen kullarımı geceleyin yürüt, çünkü siz takip edileceksiniz.

24-Denizi açık bırak, Çünkü onlar ordu halinde gelip boğulacaklar." buyurdu.

25-(onlar) neler bırakmışlardı; ne bahçeler; ne pınarlar;

26-ne çiftlikler, ne güzel makam

27-ve içinde sefa sürdükleri ne nimet ve refah...

28-Evet öyle (oldu) ve onları hep başka bir topluluğa miras kıldık!

29-Sonuçta ne gök ağladı üzerlerine, ne yer; nede kendilerine bir mühlet verildi.

30-Andolsun ki, İsrail oğullarını o horlayıcı azaptan kurtarmıştık

31-Firavun'dan, çünkü o haddi aşanlardan bir üstündü.

32-Andolsun ki Biz onları bilerek bütün milletler üzerine seçip tercih etmiştik.

33-Ve onlara mucizelerden içinde apaçık bir imtihan bulunan nimetler vermiştik.

34-Fakat şu (beriki) kafirler diyorlar ki:

35-"ilk ölümümüzden başka birşey yoktur." Biz yeniden diriltilecek değiliz.

36-Haydi getirin babalarımızı, doğru (söyleyen kimseler) iseniz.

37-Onlar mı hayırlı, yoksa Tubba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Onların hepsini helak ettik, çünkü suçlu idiler.

38-Biz gökleri, yeri ve aralarındakileri oyunculukla yaratmadık.

39-ikisini de ancak hak ve hikmetle yarattık. Fakat pek çokları bilmezler.

40-Haberiniz olsun ki, o ayırım günü hepinizin belirlenmiş vaktidir.

41-O gün yarın yara, dostun dosta hiç bir faydası olmaz ve bir taraftan yardım da görmezler.

42-Ancak Allah'ın rahmetiyle yarlığadığı (merhamet ettiği) başka. Çünkü O, öyle güçlü, öyle merhametlidir.

43-şüphesiz zakkum ağacı,

44-Çok vebal yüklenenin yemeğidir.

45-Pota gibi karınlarında kaynar,

46-Kaynar suyun kaynaması gibi.

47-Onu tutun da yaka paça, doğru cehennemin ortasına sürükleyin.

48-Sonra da başına kaynar su azabından dökün.

49-"Tat bakalım (azabı)! Çünkü sen çok güçlü ve şerefli idin." deyin.

50-İşte o sizin şüphe ve mücadele edip durduğunuz şey budur.

51-Kötülükten sakınanlar (müttakiler) elbette emin bir makamdadırlar;

52-cennetlerde, pınar başlarında,

53-ince ve kalın ipekten elbiseler giyerek karşı karşıya (otururlar).

54-Evet böyle (olacak); hem onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

55-Orada güvenler içinde her çeşit yemişi isteyip getirtirler.

56-ilk ölümden başka ölüm tatmazlar, (Allah) onları o cehennem azabından korumuştur.

57-(Bunların) hepsi Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir), işte budur ancak büyük kurtuluş.

58-Biz onu (Kur'an'ı) senin dilinle kolaylaştırdık, gerek ki iyi düşünsünler.

59-O halde gözet, çünkü onlar da gözetiyorlar.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Arama

Ana nesneyi yazın. Örnek:gözlük,bebek,gebe v.b.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENİN

Rüya Tabirleri Rüya Tabirleri ekolay - yaşam НикНок Товары и услуги - каталог сайтов Şendoğan T. Ankara Yenimahalle 3D Teknik Çizim Modelleme Tasarım - Armut.com