Rüya G

Rüyada gemi görmek

Kullanıcı Oyu:  / 4
En KötüEn İyi 
Rüya G 3.3 out of 5 based on 4 reviews.

GEMİ: Rüyada gemi görmek, çok çeşitli şekilde, durum ve harekete göre yorumlanır.

 • Rüyada gemi görmek, bazen üzüntü ve kedere, sıkıntılara, bazen hastalık, ölüm ile bazense darlık içinde ve kıtlık, yokluk içinde bulunanların kurtulu­şuna işaret ile tabir edilir.
 • Rüyasında bir gemiye bindiğini gören kimse, hidayete erer, doğru yola girer, hata ve kusurları affe­dilir, ferah ve servete erer, şeklinde tabir olunur.
 • Rüyasında geminin karaya oturduğunu gör­mek, rüyayı gören kimsenin keder ve sıkıntıya düşe­ceğine işaretle tabir edilir.
 • Rüyasında geminin battığını görüp eşyasını kurtardığını gören kimsenin malının telef olup zarar edeceğine işaret ile tabir olunur.
 • Rüyasında bir gemiye binmiş, üzerinde gittiği­ni ve deniz yolculuğunda olduğunu gören kimse, ra­hata erecek veya yolculuğa çıkacağı ve sevince erece­ğine işaret, şeklinde yorumlanır.
 • Rüyasında kendisini bir gemi içinde oturduğu­nu görmek, rüyayı gören kimsenin keder ve sıkıntıya ’ düşeceğine işarettir şeklinde tabir edilir.
 • Rüyasında bir geminin yandığını gören kimse, büyük bir üzüntü ve kedere düşer, şeklinde tabir edilir.
 • Rüyasında bir kimse geminin parçalandığını görse, bu rüya, rüyayı gören kimsenin, annesinin ve­fat edeceğine (yani öleceğine) işaretle yorumlanır.
 • Rüyasında bekâr olan bir kimse, bir gemi satın aldığını görse, bu rüya, rüyayı gören kimsenin evle­neceğine işarettir, diye tabir edilir.
 • Rüyada gemi görmek, bazen ümide, bazen de korkuya işaretle tabir olunur.
 • Rüyasında bir kimse, havada giden bir gemiye bindiğini görse, bu rüya, gören kimsenin öleceğine (yani ölümüne)işaretle yorumlanır.

  Gemi rüyaları birkaç şekilde yorumlanır. İçi aydınlık temiz bir gemi, işlerde başarıdır. Pis ve bakımsızsa işlerin bozulacağına delalet eder. Böyle bir gemiye binen kadının adı bir maceradan dolayı dedikoduya karışır. Bir erkekler ilgili bu rüya işle ilgili güçlüktür. Batan bir gemiden çıktığını gören kimse bir darlıktan kurtulur.

  Gemi rüyaları birkaç şekilde yorumlanır. İçi aydınlık temiz bir gemi, işlerde başarıdır. Pis ve bakımsızsa işlerin bozulacağına delalet eder. Böyle bir gemiye binen kadının adı bir maceradan dolayı dedikoduya karışır.

  Her türlü olumsuzluktan kurtulmaya, İyi insanlarla birlikte gemiye binmek ilahi mağfirete, gemiden salimen karaya inmek sıkıntı ve ıstırabın sona ermesine, Geminin batması salimen yapılacak yolculuğa, Batan gemiden bir kalas, can simidi gibi şeylere tutunarak kurtulmak verilen sadakaların kabulüne, Gemiyi meydana getiren unsurların parçalanması aile fertlerinde meydana gelecek üzücü duruma, Denizde güzel bir şekilde seyreden gemiyi seyretmek herkes için hayır ve iyiliğe, Gemi Islama ve esenliğe çıkmak yahut insan vücuduna, Gemiyi limana çekmek hayra, karanın içlerine doğru sürüklemek batıl bir yol tutmaya, Savaş gemileri büyüklük ve küçüklüklerine göre ordu komuta heyetinin üyelerine yahut devletin üst düzey yöneticilerine delalet eder.

  Rüyada gemi görmek, tasa, hastalık ve mali sıkıntıdan kurtuluşa işarettir. Geminin karaya oturması, o kimsenin arsız ve namussuz olmasına, dininde ayrılık göstereceğine işarettir. Gemi içinde bir şey görmesi, onun servet sahibi olmasına; bekârsa evlenmeye işarettir. Rüyada geminin batması görmek iyi ve karlı bir işe başlanacağı şeklinde yorumlanır. Gemi batarken düdük sesi işitilmişse kar çok fazla olacak demektir.

  İçi aydınlık temiz bir gemi, iş yaşamında başarı demektir. Pis ve bakımsız gemi işlerin kötü olacağına işaret eder. Bozulacağına işaret eder. Böyle bir gemiye binen kadının adı bir maceradan dolayı dedikoduya karışır. Bir erkekler ilgili bu rüya işle ilgili güçlüktür. Batan bir gemiden çıktığını gören kimse bir darlıktan kurtulur.

  Seyahatlere çıkacağınız anlamına gelir. Bir geminin fırtınalı bir denizde mücadele vermesi veya batması, büyük sorunlarla karşılaşacağınızın işaretidir.

  Gemi aydınlık ve güzel ise başarıdır. Değilse tam tersidir. Masmavi suyun üzerindeki gemiye binen kişinin hayatında çok güzel değişiklikler olacak demektir.

  Dan yal Aleyhisselama göre; rüyada büyük ve küçük gemi gam, zindan, karlı iş, melâmet ile yorumlanır. Rüyasinda bir gemiye bindiğini ve bundan bir daha çıkmadığını gören, büyük bir kedere ve sıkıntıya düşer. Ve halk arasında ölünceye kadar fena gözle bakılır. Gemiden çıktığını görmek, feraha kavuşmaktır. Gemide öldüğünü görmek, halkın elinde hayatini kaybetmesi demektir. Bindiği geminin kuru bir yer üzerinde durduğunu görmek, bela ve kederin geleceğine delalet eder. Bindiği geminin battığını görenin ticaretteki kari kesilir, içinde bulundugu geminin battığını ve eşyasından bir kimsinin su yüzüne çıktığını görmek, malinin bir kısminin zayi olacağına, bütün eşyasının battığını görmek, bütün malinin elinden gidip fakir olacağına işarettir. Bindiği geminin parçalandığını gören, biri tarafından büyük bir musibete uğrar. Gemi yüksek bir yerde iken bindiğini ve sonra deniz üzerinde yürümeğe başladığını gören, devlet büyüklerinden biri tarafından saygıya mazhar olur. Geminin denizde dosdoğru gittiğini görmek, yolculuğa çıkacağına işarettir. Kir mani’ye göre; bindiği geminin deniz sahilinde durduğunu gören yolculuğa çıkacaksa çıkamaz. Geminin gittiğini ve kendisi arkasından takip edip ona ulaşamadığını görmek, islerinin pek zor olacağına, fakat sonunda maksadına ulaşacağına işarettir. Geminin yanında yürüdüğünü gören, yolculuğa gider ve eline hayli mal geçer ve hayir görür. Birçok gemilerin seyir halinde olduğunu görmek, hükümet adamlarının seyahate çıkacaklarına delildir. Gemide olup geminin yüzdüğünü ve kendisinin de korktuğunu gören, büyük adamlara ve devlet reisine yakin olur. Çok büyük ve süslü bir gemide bulunduğunu ve süslü elbiseler giyinmiş olduğunu gören, zenginliğe yaklaşmış olur. Bindiği geminin delindiğini görmek, yasadığı zamanda bir felaket olacağına delildir. Zırhlı bir gemide olduğunu gören devletten kuvvet alır. Kendisinin bir gemide kaptan olup onu idare ettigini gören yolculuğa gider. Bindiği geminin karada yürüdüğünü gören faydasız bir yolculuğa çıkar. Gemisinin karada kırıldığını gören büyük bir kişi tarafından bir musibete uğrar. Geminin tahtalarını rüzgârın alıp götürdüğünü görmek, malının hükümet tarafından elinden alınacağına delalettir. Cafer'i Sadık’a (RA) göre; rüyada gemi görmek sekiz şekilde tabir edilir: Evlat, baba, eş, binmek, ferah, emniyet, içki, şarkı söylemek. Eğer rüya gören gemiden selametle çıkarsa, bu sekiz şeyin iyi olması ile eğer gemi batıp ölür veya gemide kalırsa, bunlarına fenalığı ile yorumlanır. Gemiye kaptan olup gemiyi idare ettiğini gören, halk arasında iyi karşılanır ve sözü dinlenir. Eger dümeni iyi kullanmadığını görse, bu bir rivayete göre, zarar, ziyan ve tehlikeye yorumlanır. Rüyasinda kendisini bir gemide görmek kedere, dava ve düşmanlığa yahut tutuklu olmaya veya muradının olmamasına işarettir. Bir rivayete göre, gemiye binmek, korkulan ve çekinilen şeylerden kurtulmaktır. Bekâr ise evlenir. Rüyasinda bir gemi yaptığını veya satın aldığını veyahut kendisine bağışlandığını gören evlenir veya bir sevgili bulur. Gemide iken karaya çıktığını gören sıkıntıdan ve kederden kurtulur. Geminin su üzerinde zorla yararak gittiğini görmek, içinde bulundugu kederden güç kurtulacağına delildir. Geminin kolay yürüdüğünü görmek, bunun aksiyle tabir edilir. Denizin ortasında gemiye bindiğini ve boğularak ölümden kurtulduğunu gören eğer günahkâr ise tövbe eder, eğer fakir ise zengin olur, hasta ise iyileşir, zengin ise mali artar, tüccar ise kazanır. Eger örgenci ise okulunda basarîli olur. Bindiği geminin battığını, fakat kendisinin kurtulduğunu gören, dünya islerinde ki isi bozulmuş olsa bile, sonu hayırlı olur. Geminin battığı zaman eşyasının zayi olduğunu gören, mallarını kaybeder. Geminin parçalanıp, tahtalarının ayrıldığını ve dağıldığını gören, musibete uğrar. Bindiği geminin delindiğini gören, yol-buluktan kazançlı döner, iki gemisi olup bunlardan birinin delindiğini görmek o geminin kurtulacağına, daha doğrusu kendi zararlarının azalacağına işarettir. Gemi içinde kaybolduğunu gören, düşmanının şerrinden kurtulur. Geminin yağmur birikintisi veya küçük bir su içinde yüzdüğünü gören dünya malından yoksun olur. İçinde bulundugu geminin bir tarafa eğrilmiş olduğunu gören, geminin eğilme derecesine göre kedere ve sıkıntıya düşer. Bu rüya genellikle iyiye yorumlanmaz. Bir gemide olup karada yürüdüğünü görmek, isinde ayrılık, nikâhta haram, faydasız yolculuk veya hastalıktır. Bindiği geminin havada uçtuğunu gören ölüme yaklaşmış demektir. Bir geminin kan içinde olduğunu ve kendisinin de o gemide bulunduğunu göç-ren bir hastalığa tutulur. Bazılarına göre; geminin çeşidine ve cinsine göre yorumları vardır. Genellikle gemi cesur ve kahraman bir kadın ve bazen büyük bir erkek ile kıyaslanır. Büyük gemiler, ticaret ve yolcu gemileri görmek hayırdır. Küçük gemiler eşkıya, yol kesici, savaş ve fitne, yatlar zevk ve eğlence, üç direkli gemiler ticaret ve çıkar, iki direkli gemiler az kazanan tüccar, mavnalar, memur ve isçiler, zırhlılar devlet reisi ve başbakan, eski gemiler evlenme, parçalanmış gemiler keder; batik gemiler ise kurtuluş ile yorumlanır. Ebu Said El-Vaiz'e göre: Rüyada gemiye binmek isteğe kavuşmaktır. Eger gemi küçük olursa istenilen de küçük; büyük olursa büyük olur. Batan bir gemiden denize düsen bir adamın bir tahta parçasına sarılarak karaya çıkması, eğer tüccar ise önce zaç-rab edip sonra kazanacağına, memur ise önce isinden ayrılıp sonra yine işine gireceğine, ölüm derecesinde hasta ise iyileşeceğine zengin ise malini kaybedip sonra tekrar elde edeceğine, fakir ise daha fakir olup sonra yeniden halinin iyileşeceğine delalet eder. Gemide yalnız başına kaldığını gören evlenir. Bir gemiyi denizden karaya çektiğini gören devlet isinden uzaklaşır. Bir gemiyi gemilerin çıkması imkânı olmayan bir yere çıkardığını gören kimsenin halk arasında ünü artar, isleri yolunda gider. Pazar kayığı gibi, mavna gibi hakli bir iskeleden başka bir iskeleye taşıyan şeyleri rüyasinda gören için dört şekilde yorumlanır: Selamet, tehlikeli bir is, kadın, tabut. Böyle bir kayığa binmek kayığın sağlamlığına, çabuk gidip gitmediğine, süratine göre selametle tehlikeli isten kurtulma ile evlenme ile yorumlanır. Kayık eski ve deniz dalgalı ve bulanık ise, tabuta ve rüya sahibinin ölümüne isarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada gemi görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık, darlık veya kitlik içinde bulunan kimse için, kurtuluştur. Geminin karada görülmesi kurtuluşa yaklaşmaktır. Rüyada gemiyi karaya çeken kimse, namussuz olur ve dinde nifak çıkarır. Salih kimselerle gemiye bindiğini gören kimse, hidayete uyar ve Allah (C.C.) onu affeder. Gemiden çıksa, o kimse saadete erer ve düşmanından kurtulur. Bazıları da geminin battığının görülmesi, selametle yapılan yolculuktur dediler. Bos gemi ticaret yönünden kazanç ve faydadır. Bir kimsenin yolcularla dolu olan bir gemi görmesi, onun selamet içerisinde yolculuk yapmasına işaret eder. Kendisini demirlemiş bir gemide görmek, hapiste yatacağına işarettir. Ailesi ve dostlarıyla gemiye bindiğini gören kimse izzet, güzellik, hayir ve berekete isarettir ve düşmanların elinden kurtulur. Bir yelkenle denizi geçtiğini gören kimse, üzüntü ve keder isabet edecek tehlikeli bir is yapar. Gemide mutedil bir şekilde gittiğini görmek, bütün insanlar hakkında hayra delildir. Eger sıkıntılı ve ızdıraplı bir şekilde giderse, ona gelecek üzüntü ve sıkıntıya işaret eder. Geminin parçalandığını ve içinde bulunanların da perişan olduğunu görse, bu rüya bütün insanlar için iyi sayılmaz. Gemi ile denizde gitmeye kadir olamadığını görse, bir topluluk tarafından onun hapis edilmesine, islerinin durgunluğuna, müşkülata düşmesine işaret eder, Bir kimse geminin kan üzerinde gittiğini görse, zinaya işaret eder. Geminin parçalandığını gören kimsenin, annesi ölür. Bekâr olan birisi bir gemi satın aldığını görse, evlenir. Geminin dümeni, onu elinde gören kimse için ilme işaret eder. Havada giden gemiye bindiğini gören kimsenin, ölümüne işaret eder. Gemide öldüğünü gören kimse, ahiret azabı ve dünya korkusundan kurtulur. Bir kimse deniz kenarında olduğunu ve denizde bir geminin gayet hoş ve güzel bir şekilde gittiğini görse, bu rüya bütün insanlar için hayir ve yolculuğa, yolcu olan birisinin de yolculuktan dönmesine işaret eder. Bazen bu rüya, deniz tarafından gelecek haberlere işaret eder. Gemilerin yukarı doğru çıktıklarını görse, geç olarak meydana gelecek hayra işaret eder. Eger aşağı inerlerse hayrın çabucak meydana geleceğine işaret eder. Geminin halatları borç sahiplerine, islerin düğümlenmesine, eşya ve yeminli delil getirmeye işaret eder. Geminin ön tarafı da gemi sahibine işaret eder. Bazıları da gemiye binen kimseye aniden zarar isabet eder, dediler. Bir kimse gemi içinde bir şey bulsa, mal isteyen için servete, bekâr için evlenmeye, işaret eder. Fırtınalı bir zamanda gemide bulunduğunu ve bu izdi rap ve sıkıntıyı teskin ve izale ettigini gören kimse, bütün askerlerin itaat edeceği bir güce isarettir. Gemi, helak olmaktan kurtaran Salih amellere, mesleğinde irtikâp ettiği şeye işaret eder. Gemi, ölünün tabutuna, mesleğini değiştirmeğe, bayram ve cuma namazı gibi farz ve sünnet namazları terk ekmeğe işaret eder. Gemi görmek, korku ve ümide de işaret eder. Gemi bazen de mescide, haklin toplandığı çarsı ve pazara işaret eder. Rüyada görülen gemiler, Hz. Peygamberin (S.A.V.) ailesine sevgi duymaya isarettir. Gemi ayık olarak girip, sarhoş olarak çıktığı meyhaneye de işaret eder. Gemi, sohbet esnasında ecdadı ayıplamaya, çok ilme, düşmandan kurtul, mağa ve fakirin zengin olmasına işaret eder. Geminin dağa oturması, düşmandan kurtulmağa, karaya oturması ise, kavuşulması mümkün olmayan şeyi istemeye işaret eder. Bazen de bu rüya sıkıntı ve tehlikelerden kurtulmaya işaret eder. Bir kimsenin rüyada gemi ile beraber havada uçması, ölümüne ve naşını el ve omuzlar üzerinde taşınmasına işaret eder. Gemi ile beraber denizde battığının görülmesi cehennem ehlinden olduğunu işaret eder. Vazifesinden âlinmiş bir kimse gemiye bindiğini görse, denizin miktarına göre bir vilayete tayin edilir ve onun memuriyetteki yeri geminin sağlamlığı ve genişliği kadardır. Geminin karadan uzaklığı onun vazifeden geç alınacağına isarettir. Veya o kimse, yolculuğa çıkarak üzüntü ve kedere düşer. Geminin sahilden uzaklığı, o kimsenin kurtulacağı veya helak olacağı tehlikeli bir is yapar. Bu rüyayı memurluğa ehil olmayan birisi görse, kurtulacağı bir korku içinde bulunur. Helak olmağa yaklaşan bir kimse, rüyada gemiye bindiğini görse, kurtuluşa erişir veya kadri yüce birisine iltica eder. Eger gemiden harice çıksa, günahkâr olur ve devleti dinden gider. Kazancı duran bir tacirin rüyada gemiye binmesi, onun ticaretinin canlanmasına işaret eder. Eger gemi memuriyetle tabir edilirse, rüya sahibinin rüyada gemiden çıkması, onun ölümüyle veya hayatta olmasıyla beraber devletinin gitmesine işaret eder. Eger gemi, üzüntü ve kedere nispet edilirse, onun gemiden çıkması, dua, sadaka, hastalık veya başka bir şey sebebiyle onun kurtulacağına işaret eder. Gemi battığında bir ağaç parçasına yapıştığını gören kimse vali ise, devlet büyüğünün gazabına uğrar ve görevden alınmak derecesine gelir. Sonra korktuğu sedyen kurtularak tekrar vali olur. Eger tacir ise mali eksilir. Gemide öldüğünü gören kimse halkın ellerinde ölür. Onun bu şekilde ölmesi ahrette korktuğu kötü halden kurtuluşuna sebep olur. Bazıları da gemi, üzüntü, keder, hastalık veya hapisliktir, dediler. Geminin demirden veya bakırdan olması, geminin işaret ettiği kimsenin ömrünün uzun olmasına veya rahatlığının devam etmesine işaret eder. Bazısının demirden ve bazısının da ağaçtan olması, geminin işaret ettiği kimsenin şüpheli olmasına işaret eder. Rüyada gemiyi yediğini veya yuttuğunu gören kimse, geminin kazancını yer veya faydalı bir mirasa kavuşur. Rüyada Nuh (A.S.)'un gemisini görmek, ferahlık, sürür ve yağmurun yağmasına işaret eder. Ancak rüyayı görenler zalim iseler, kitlik ve belaya işaret eder. Nuh (A.S.)'un gemisini görmek, şiddetlerden kurtulmaya veya bekâr ise evlenmesine, rütbeye ve düşmana galip gelmeye işaret eder. Gemi cehalet ve fitneden kurtaran Islama işaret eder. Bazen de gemi imanlı kimseleri cehennemden kurtaran doğru yola işaret eder. Hasta olan bir kimse ölü ile beraber gemiye bindiğini görse, o şahıs dünya fitnelerinden kurtulur. Talebe olan bir şahıs hasta olduğu halde gemiye bindiğini görse, bir âlimle sohbet eder ve kendisini cehaletten kurtaracak bir mi ondan öğrenir. Borçlu bir kimse bu rüyayı görse, borcu ödenir, üzüntü ve kederi gider. Eger geçimi dar bir kimse görse, Allah (C.C.) hatırına gelmediği bir yerden ona rızık ihsan eder. Havada görülen gemi diğer binekler gibi bir binektir ve tabiri de o şekildedir. Geminin ipini tutmak, dinin güzelliğine ve ayırmaksızın Salih kimselerle sohbet etmeğe işaret eder.


Yorumlar   

 
-1 #1 ceren 12-07-2014 00:47
rüyamda tanimadigim kisilerle gemide bir seyahete ciktigimi gordum bu ne anlama gelir
(daha öğrenciyim ve liseye giricem )
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Arama

Ana nesneyi yazın. Örnek:gözlük,bebek,gebe v.b.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENİN

Rüya Tabirleri Rüya Tabirleri ekolay - yaşam НикНок Товары и услуги - каталог сайтов Şendoğan T. Ankara Yenimahalle 3D Teknik Çizim Modelleme Tasarım - Armut.com