Rüyada yağmur yağdığını görmek

Kullanıcı Oyu:  / 25
En KötüEn İyi 
Rüya tabirleri rüyalarınızın tabirleri rüyada görmek kuranı kerim dini rüya tabiri sitesi 5.0 out of 5 based on 25 reviews.

YAĞMUR: Rüyada yağmur görmek; hayır, bereket ve Allah (cc)'ın rahmetine delâlet eder.

Rüyada hafif bir yağmur yağdığını gör­mek, bütün afetlerden, musibetlerden emniyette ola­cağınıza işarettir.

 

 • Rüyanızda yağmur yağdığını görmek, elinize para (mal) gireceğine işaretle yorumlanır.
 • Rüyada görülen yağan yağmurdan herhangi bir zarar meydana gelmiyorsa, gelmediyse bu rüya hayra ve rızka, zenginliğe işaretle tabir olunur.Şiddetli ve kuvvetlice yağmur yağdığını gör­mek, keder, sıkıntı ve zarar ile tabir olunur.
 • Rüyada yağmur yağdığını görmek, hayır ve iyi­liğe yorularak Cenab-ı Allah’ın kullarına olan rahme­ti ve lütfü olarak da tabir olunur.
 • Rüyada insanların (halkın) arzu ettiği bir vakit­te yağmur yağdığını görmek, (yani vaktinde yağmur) hayır ve berekete yorulur.
 • Vakitsiz yağmur yağdığını görmek, iyi değildir. Bu rüya, zarar ve ziyana ve felakete uğranılacağına işaret olarak tabir olunur.
 • Rüyada yalnızca bir ev veya bir tek mahalle üzerine şiddetli yağmur yağdığını görmek, o yerde (evde veya mahallede) keder ve sıkıntı olacağına veya hastalık ve bela gibi bir musibet ve zararın meydana geleceğine, zorluk ve zahmet gibi sevilmeyen şeyle­rin olacağına işaretle tabir olunur.
 • Rüyada aybaşında veya yılbaşında yağmur yağdığını görmek, o ayın veya o yılın bolluk ve bere­ketli olacağına işaret olarak tabir olunur.
 • Rüyasında bir hasta, yavaş yağmur yağ­dığını görse, bu rüyası o hastanın iyileşeceğine, has­talığından şifa bulacağına işaret ile eğer gördüğü yağmur çok şiddetli ve dumanlı gibi bulanık yağıyor­sa, 0 hastanın hastalığı ya ağırlaşır, artar veya ölece­ğine işaretle tabir olunur.
 • Rüyasında yağan yağmur suyu ile abdest aldı­ğını veya gusül yaptığını (gusül - boy abdesti aldığını) gören kimse, bu dünya hayatında çok rahat bir yaşam yaşayacağına işarettir.
 • Rüyada görülen yağmur ile ilgili rüyalar, yağ­mur suyu ile yüz yıkamak, kurtuluşa ermek, selame­te çıkmak ve hasta için iyileşme, şifa bulmak ile tabir olunur. Temiz yağmur suyu içmek, menfaat elde et­mek, sıhhate kavuşmak ile yorumlanır. Bulanık yağ­mur suyu içtiğini görmek, hastalık ve keder ile tabir olunur.
 • Hafif hafif, yavaş yağan yağmur görmek, nimete ermek, sağlıklı bir hayata işaretle tabir edilir.

  Sana vaade edilen şeyin yerine gelmesine, hayra ve rızka, bolluk ve berekete, insanlara eza veren, onların hoşlanmadığı şeylerin geride kalmasına, İnsanlara ve ekili araziye zarar veren yağmur üzüntü ve kedere, Yağmurun her tarafa yağdığını görmek, ümidindi kestiği Şia şeyin gerçekleşmesine, Yağmur, güzel ve geniş rızka, üzüntüden, keder ve borçtan kurtulmaya, Yağmurun seller oluşturması ve ağaçları kökünden sökmesi yenelim tarafından o bölgeye gelecek fitne ve zulme, Yağmurun sadece kendi evine yağdığını görmek, o ev halkının ulaşacağı hayra, şehrin tamamına yağarsa, şehir halkının hepsini sevindirecek olumlu gelişmelere, Yağmur altında ıslanmak rahmete, sığınacak bir çatı vs. bulamadığı için ıslanmak üzüntü ve keder; Yağmur, duaların kabul edilmesine de delalet eder.

  Rüyada yağmur görmek, vaat edilen bir şeyin yerine getirilmesine, sevdiği kıymetli bir eşyasını kaybettiği için üzüleceğine; gökten taş yağıyor görmek, günaha ve isyana işarettir. Ayrıca yağmur bazen doğal afetleri gösterir.

  Rüyada yağmur görmek daima iyiye yorumlanır. Yağmurda yürümek, sıkıntılarından ve hastalığından sıyrılmak demektir. Bu rüyayı gören kişi İşsizse çok güzel bir iş bulacağına yorumlanır. Para derdi varsa gelecekte para sıkıntısı çekmeyeceğine, âşıksa sevgilisine kavuşacağına yorumlanır.

  Yağmurlu havada yürüyüş yapmak hayatınızda birçok hoş olay gerçekleşeceği anlamına gelir. Yağmur; zenginliğin, bolluğun ve sağlıklı bir yaşamın işaretidir.

  Yağan yağmur büyük kısmettir ama yağmurdan sonra çamur ve sel görmek sıkıntıdır.

  Rüyada yağmur, hayir ile ve Allah (C.C.) tarafından kullarına ihsan eylediği rahmet olarak yorumlanır. Herkesin istediği vakitte yağmur yağdığını görmek, feyiz ve bereket ve rahmete; vakitsiz yağmur ise zarara, ziyana ve felakete delalet eder. Bir mahalle veya ev üzerine şiddetli yağmur yağdığını görmek, orada hastalık ve bela olmasına; yağmur yavaş yağıyorsa, hayir ve menfaate isarettir. Yılbaşında veya ay baslarında yağmur yağdığını görmek, o yıl veya o ay bereket ve bolluk olacağına delildir. Tufan seklindeki şiddetli yağmur yağdığını görmek, o yer halkına büyük keder ve sikinti geleceğine delalet eder. Bir hasta rüyasinda hafif yağmur yağdığını görürse iyileşir. Eger gördüğü yağmur şiddetli ve bulanık ise o hasta ağırlaşır veya ölür. Ibn-i Şirin’e göre; yağmur suyu ile yıkandığını gören, korkudan kurtulur. Yağmur tanelerinin sesinin kesildiğini, yani yağmurun sessizce yağdığını gören, büyük bir mevkie erişir ve ünlü bir kişi olur. Şiddetli bir yağmur yağdığını ve her taraftan seller aktığını ve fakat kendisi bundan zarar gelmediğini görmek, o yerde hastalık çıkacağına, fakat kendisine zararı dokunmayacağına delalet eder. Yağmur suyu ile abdest aldığını veya gusül ettigini gören, dünyada rahat eder. Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen yağmurdan zarar meydana gelmediği takdirde, hayra ve rızka isarettir. Bazen yağmur gerek insanlardan gerekse yeryüzünden olsun kendisinden korkulan şeyin hayatta olusuna işarettir. Bazen de yağmur insana vaat edilen şeyin yerine getirilmesine isarettir. Eger yağmur bir yere mahsus ise o yer halkının üzüntüsüne veya sevdiği bir şeyi kaybetmesinden dolayı rüya sahibinin üzülüp ve kederlenmesine isarettir. Bazen yağmur görmek misafir olan kimsenin yolculuğundan geri kalmasına isarettir. Bazen de belirli bir yere zarar veren yağmur, tartı ve ölçeğin eksik yapılmasına isarettir. Bazen faydalı yağmur, düşmanla anlaşmaya isarettir. Yağmur, mahzun ve zulme uğramış kimsenin yârdim İstemesine de isarettir. Eger göğün ve bulutun her tarafından yağmur yağdığını görse, insanların erişeceği genişlik, sevinç ve suların membalarından kaynayarak akıp taşmasına işarettir. Bir kimsenin rüyada yağmurun her tarafa yağdığını görmesi, o kimsenin ümidini kestiği bir şeyinin canlanmasına, hayır, bereket ve nimete nail olmasına, eğer kederli ve borçlu ise keder ve borcundan kurtulmasına isarettir. Rüyada yağmurun kendisine çabucak yetiştiğini gören kimse, sıkıntısız, güzel ve geniş bir rızka nail olur. Yağmur üzüntüden kurtulmaya ve o sene içinde yardıma erişmeye isarettir. Rüyada yağmurun yalnızca kendi evine yağdığını gören kimse, menfaate, hayra ve iyiliğe nail olur. Yağmurun her taraftan sel olup aktığını ve ağaçları kökünden koparıp yıktığını görse, bu rüya o yerde meydana gelecek fitne ve helake işarettir. Bazen de yağmurun hasetsen bir eve yağdığının görülmesi, o evde meydana çıkacak hastalık, ağrı, acı, bela ve çiçek hastalığı gibi şeylere isarettir. Eger rüyada gökten kan ve tas yağdığını görse, azaba isarettir. Çiftçilerin rüyada yağmur görmeleri müjdeye ve onların yetişecekleri ucuzluğa ve bolluğa işarettir. Bazı tabirciler, yağan yağmur toprak olursa, ucuzluktur. Yağan yağmurun bal veya meyve cinsinden güzel görünen bir sey olması bütün insanlar için hayra isarettir, dediler. Eger yağan yağmur süt, yağ veya zeytinyağı gibi şeylerden olursa tabir yine böyledir. Yağmur Allah (C.C.)'in rahmetine, doğru olan dinine, Cenaba-Hakkin ihsan ettiği yardıma, Kuran’a, ilim ve hikmete isarettir. Bazen yağmur, çekirge, dolu ve şiddetli rüzgâr gibi gelecek afet ve belaya işarettir, özellikle yağan yağmurda ateş ve suyu sıcak olursa. Bazen de yağmur fitnelere ve dökülecek kanlara isarettir. Bazen mevsimin dışında yağan zararlı yağmur, hastalıklara isarettir. Bir kimsenin rüyada yağmur yağarken kendisini duvar ve saçak altında görmesi ya söz veya eziyet yoluyla ona gelecek zarara veya ona yağmurdan isabet eden miktarca onun dövülmesine yahut rüya sahibi hasta ise, durumunun bozulmasına isarettir. Bu tabir yağmurun mevsiminde dışında yağdığı takdirdedir. Eger yağmur mevsiminde yağarsa rüya sahibinin hasta bulunması veya fakirliği sebebiyle yolculuğundan ve yolundan kalmasına yahut yağmurdan ona isabet edecek miktarca hapis kalmasına işarettir. Bir kimse rüyada yağmur suyundan içtiğini görse, eğer yağmur suyu safi ve berrak ise o kimseye hayir isabet eder. Eger bulanık olursa o sudan içtiği nispette hastalık isabet eder.

  Elinize büyük miktarda mal geçecek.

  Rüyada zarar vermeden yağan bir yağmur görmek; bolluk ve berekete, zenginliğe, yağmurun eve yağdığını görmek; ev halkının bir nedenden dolayı endişe duyup üzüleceğine yâda rüyayı görenin kıymetli bir eşyasını kaybetmesine çok üzüleceğine işarettir. Yağmurun her tarafa yağdığını görmek; ümidin kesildiği bir isteğin tekrar gündeme gelmesine, yağmur su olarak debilde farklı cisim ve şekillerde yağıyorsa; o kesimdeki insanların huzur ve mutluluk duyacaklarına işarettir.

   

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Arama

Ana nesneyi yazın. Örnek:gözlük,bebek,gebe v.b.

FACEBOOK SAYFAMIZI BEĞENİN

Rüya Tabirleri Rüya Tabirleri ekolay - yaşam НикНок Товары и услуги - каталог сайтов Şendoğan T. Ankara Yenimahalle 3D Teknik Çizim Modelleme Tasarım - Armut.com